אשראי צרכני

אשראי צרכני היא העמדת מקורות מצד גורם עסקי למשק בית, אשר…