מדד המניות הכללי

מדד המשקף, את העליות והירידות שנרשמות בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה…