אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי הוא אשראי המועמד ע”י גורמים מוסדיים, חברות ביטוח…