הלוואה צמודה לשקל

הלוואה הניתנת בשקלים וצמודה לרוב לריבית הפריים בלבד (ריבית החובה הבסיסית…