הלוואה צמודה לדולר

הלוואה בה סכום הקרן (סך ההלוואה) והריבית עליה צמודות לשער הדולר, אולם ההלוואה עצמה והחזר ההלוואה נעשים בשקלים ולא בדולרים. הריבית על הלוואה דולרית כוללת שני מרכיבים: סכום הריבית שסוכם במעמד החתימה על ההלוואה וריבית הלייבור (ריבית על מט”ח הנקבעת בחו”ל). ברוב המקרים הריבית בהלוואה דולרית היא ריבית משתנה, כלומר, נקבעת מחדש בנקודות זמן שהוסכמו בעת החתימה על ההלוואה (לרוב כל שלושה או שישה חודשים).

היתרון של הלוואה זו הוא חיסכון בעמלות: לרוב לא נגבית עמלת פירעון מוקדם, ובמקרים בהם היא נגבית היא נמוכה יחסית. כמו כן, היות והפעולות נעשות בשקלים ובפועל אין קנייה או המרה של מט”ח, לא נגבות עמלות פעילות במט”ח. החיסרון הוא אפשרות ניבוי נמוכה – שער הדולר עשוי להשתנות באופן דרסטי, ובהתאם, גם ההחזר החודשי.
במיוחד אם מדובר על עסקים, מומלץ לקבל ייעוץ עסקי לפני ההחלטה לקחת הלוואה כזאת.

הלוואה צמודה לדולר כדאית כאשר ההכנסה של הלווה משכר עבודה או תשלום שכר דירה צמודה לדולר אף היא. הלוואה זו כדאית גם כאשר הדולר נמצא במגמת ירידה, אולם בפועל לא ניתן לנבא באופן ודאי ירידה מעין זו.