הלוואה לדירה

הלוואה ייעודית הניתנת לצורך רכישת דירה או לצורך תשלומים אחרים הקשורים בדירה, כגון הלוואה לשיפוץ דירה, הלוואה להוספת חדר לדירה, הלוואה למימון הוצאות לקראת מעבר דירה או הלוואה להרחבת הדירה. (הלוואה לצורך רכישת דירה, השם המקובל הוא משכנתא).

הלוואה לדירה יכולה להינתן על ידי הבנקים, בנקים למשכנתאות או גופים חוץ בנקאים כגון חברות אשראי או גופים פרטיים העוסקים בהלוואת כספים. מומלץ לדבר עם ייעוץ משכנתאות מקצועי לפני שמקבלים החלטה גורלית כזאת.

ישנן שיטות שונות להחזרת הלוואה לדירה – בכולן מחזירים את סכום ההלוואה (שנקרא קרן ההלוואה) בתוספת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן או למדד אחר שסוכם עליו מראש, אולם אופן ההחזר הינו שונה בכל שיטה. שיטת ההחזר המקובלת היא לפי לוח סילוקין שפיצר, ובה גובה ההחזר החודשי הוא קבוע, תשלומי הריבית גבוהים יחסית וההחזר נמשך שנים רבות. שיטות החזר נפוצות אחרות הן:

בתחום המשכנתאות קיימת הלוואה ייעודית הנקראת גם "הלוואת מקום". הלוואה זו היא הלוואה בתנאים משופרים, הניתנת בנוסף להלוואת זכאות. הלוואת מקום מותנית ברכישת דירה במקומות אשר נקבעו על ידי משרד השיכון. עם זאת, במקרים מסוימים הבנקים מעניקים הלוואה זו על דעת עצמם, במקומות שלא הוכרזו כזכאים להלוואת מקום.