הלוואה לטווח ארוך

הלוואה לטווח ארוך מתאימה ללווה שרוצה לפרוס את הלוואה על פני תקופה ארוכה עם החזר חודשי נמוך יחסית על מנת שיוכל לעמוד בכל התתחייבויות ולנהל בצורה אופטימלית את ההוצאות.