איגרת חוב

איגרת חוב היא התחייבות של מנפיק האג”ח (הממשלה או חברה), המבטיחה לרוכש האג”ח ריבית. אג”ח היא דרך מקובלת של הממשלה לגייס כסף למימון הגירעון שלה וכן של חברות, לגייס כסף למימון השקעות ופרויקטים.