אובליגו

אובליגו זה סך ההתחייבויות של לקוח מול המערכת הבנקאית. בלקיחת מימון חוץ בנקאי, אין השפעה על האובליגו, המימון הינו תוספת לאובליגו הבנקאי.