אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי הוא אשראי המועמד ע”י גורמים מוסדיים, חברות ביטוח ועוד ושלא באמצעות הבנקים. אשראי חוץ בנקאי מאוד חשוב עבור אנשים שמסגרת שלהם בבנק מאוד קטנה. כאשר מדובר על אשראי חוץ בנקאי ניתן לקבל הלוואה גם כאשר הבנק לא רוצה לתת.