גילוי נאות

גילוי נאות הוא בדיקת מצבו האמיתי של לקוח וקבלת דיווח אמת לגביו, לפני ביצוע עסקה. כל מי שנותן הלוואה רוצה לדעת שהלווה יוכל לעמוד בהחזר הכסף לפי התנאים של ההלוואה.
חשיפת המידע האמיתי מאוד חשובה לקבלת ההלוואה.