דפלציה

דפלציה היא מצב של אינפלציה שלילית כשמדד המחירים יורד.כאשר המצב הפיננסי הכללי. דפלציה מתבטא בירידה של המחירים ועלייה בכוח הקנייה של הכסף. במצב של דפלציה הלוואות יכולות להיות בתנאים טובים יותר.