חשבון משכורת

חשבון בנק רגיל, המיועד ללקוחות מהמגזר הפרטי, אליו מופקדת המשכורת החודשית של בעל החשבון. היתרונות של שכירים גדולים מאוד לקבלת הלוואה לשכירים בגלל שהם יכולים להציג כבטחונות את התלושי המשכורות שלהם.