חריגה ממסגרת

מדובר על חריגה מהמסגרת המאושרת על ידי הבנק. לכל לקוח הבנק קובע משכרת אשראי לפי ההכנסות שלו. הריבית על חריגה ממסגרת, גבוהה יותר מהריבית על המסגרת.