ט.ל.ח.

ט.ל.ח. הם ראשי תיבות של “טעות לעולם חוזרת”. המשמעות שלו היא שאם ישנה טעות בדיווח או במידע כלשהוא – היא נעשתה בתום לב.מדובר על טריק שיווקי של עסקים שיכולים תמיד לומר שמדובר על טעות אנוש.