הלוואה בריבית משתנה

הלוואה צמודה למדד אשר הריבית עליה קבועה לתקופה הראשונית בלבד, ומשתנה בנקודות זמן (תחנות) שנקבעו מראש, לרוב שנה, שנתיים, או חמש שנים לאחר נטילת ההלוואה. השינוי בריבית בכל תחנה נעשה לפי נתון המשמש כעוגן, למשל שיעור הריבית הממוצע שמפרסם בנק ישראל. בין התחנות הריבית הינה קבועה.

בהלוואה בריבית משתנה, הלקוח יכול לבחור בכל תחנה בין שלוש אופציות:

• להמשיך במסלול הקיים עד התחנה הבאה.
• לעבור למסלול של ריבית קבועה צמודה למדד.
• לפרוע את ההלוואה ללא עמלת פירעון מוקדם.

יש לנקוט זהירות בכניסה לתוכנית מעין זו, היות ופעמים רבות הריבית נמוכה בתקופה הראשונית אולם עולה באופן דרסטי בהמשך. הריבית הנמוכה הראשונית נועדה למשוך אנשים לקחת הלוואה זו, אולם בסופו של דבר יוצא שכרם בהפסדם וההחזר גבוה מההחזר שהיו מחויבים בו במסלול אחר.

הלוואה בריבית משתנה כדאית כאשר הריבית גבוהה וצפויה לרדת בעתיד ואינה משתלמת כאשר הריבית נמוכה.