הלוואה בהרכבה עצמית

הלוואה גמישה ומותאמת לצרכי הלקוח המאפשרת לו לבחור מסלול הלוואה כרצונו או ליצור תמהיל של סוגי הלוואות שונים, בהתאם לצרכיו הייחודיים. השילוב הייחודי מאפשר ללקוח לשלוט על סכום ההחזר החודשי, לשנות סכום זה בהתאם לצרכים השונים במועד תקופת ההלוואה ולפרוע אותה ללא תשלום עמלת פירעון.

הלוואה בהרכבה עצמית מאפשר ללווה, לדוגמא, לקחת ממסלול אחד את שיעור הריבית, ממסלול אחר את מועדי הפירעון וממסלול שלישי את תקופת הגרייס.