ריבית פריים

ריבית הפריים היא הריבית המורכבת משיעור ריבית חובה (המכונה גם הריבית המוניטרית) הנקבעת פעם בחודש על ידי בנק ישראל, בתוספת קבועה של 1.5%. לדוגמה, אם שיעור ריבית בנק ישראל הוא 5% אזי שיעור ריבית הפריים הוא 6.5%. כיום מוגדרת ריבית זו בשיעור זהה בכל הבנקים בישראל. הבנקים עושים שימוש בריבית הפריים לתמחור הלוואות, פיקדונות ועסקות אשראי

הריבית שנגבית על הלוואות מהלקוחות הגדולים ביותר והטובים ביותר של הבנק, שהינה בדרך כלל הריבית הנמוכה ביותר בבנק על הלוואות. בשנים האחרונות גבוהה ריבית זו מריבית בנק ישראל בכ-אחוז וחצי, (כלומר, הבנק מקבל כסף בעלות של ריבית בנק ישראל, ומרוויח עליה אחוז וחצי כאשר הוא מעניק הלוואות בריבית פריים).