תשואה

הרווח או ההפסד שמפיק משקיע על השקעתו. כך למשל, אם משקיע רכש מניה במחיר של 10 ש”ח ומכר אותה במחיר של 15 ש”ח, התשואה שלו על ההשקעה הינה 50% =100*10/(15-10)