קופת גמל

קופה למטרה מסוימת, שאושרה על ידי מס הכנסה. בביטוח פנסיוני המטרות האפשריות הן: קצבה, פיצויים, השתלמות, תגמולים (הוני).

קופת גמל לעצמאים
קופת גמל שמפקיד אליה יחיד באופן עצמאי – ללא מעסיק.

קופת גמל לשכירים
קופת גמל שמפקידים אליה, במקביל, העובד ומעסיקו.

קופת גמל מסלולית
קופת גמל המציעה לעמית מספר אפשרויות השקעה. כל מסלול הינו ייחודי בהרכב הנכסים וברמת הסיכון.

קרן השתלמות
קופת גמל למטרת השתלמות.