פנסיה וייעוץ פנסיוני

פנסיה משולמת ליחיד כאשר הגיע לגיל פרישה או במצבים מסוימים גם מוקדם יותר.

ייעוץ פנסיוני
מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.

גילוי נאות בייעוץ פנסיוני
הצגת כל פרטי העסקה ללקוח, כולל: זיקה למוצרים המלצות ונימוקים. בביטוח – עיקרון הקובע שעל המבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות בכתב על שאלות מהותיות ששאל המבטח בכתב.

ביטוח מנהלים (קופת ביטוח לשכירים)
תוכנית ביטוח לשכירים המשלבת חיסכון פנסיוני, ביטוח למקרה מוות וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.