מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מבטא את עלות סל המוצרים אשר צורכת משפחה ממוצעת. סל מוצרים זה נקבע אחת למספר שנים ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לתוצאות סקר הוצאות המשפחה שהיא עורכת. בסל המוצרים ישנו משקל לכל סעיף צריכה כגון: מזון, הלבשה, דיור, בריאות וכו’. במהלך החודש נבדקים מחירי המוצרים הנכללים בסל, ומתפרסם מדד המחירים לצרכן, המודד את השינויים במחירים אלו. למשל: מדד חודש מאי 2000 עלה ב%0.9- . המדד בישראל מתפרסם אחת לחודש, ב15- לחודש (או יום קודם לכן, אם ה15- לחודש חל ביום שבת או חג).
מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים, המהווה את “סל הצריכה” של משפחה ממוצעת. הסעיפים של הסל, נקבעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכל – 15 לחודש, מתעדכן המדד בהתאם לשינויי הצריכה של האוכלוסייה ובהתאם לרמת החיים.