מדד המניות הכללי

מדד המשקף, את העליות והירידות שנרשמות בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת”א. כל מניה מקבלת את משקלה עפ”י השווי היחסי שלה במדד.