דו”ח שנתי

דו”ח כספי, מבוקר ע”י רואה חשבון, בו חייבת כל חברה ציבורית בישראל. על הדו”ח להתפרסם בתוך שלושה חודשים מתום שנת המס, דהיינו עד סוף מארס. במקרים מיוחדים מאשרת רשות ניירות ערך ארכה לחברה לפרסום דוחותיה הכספיים. לרשות יש סנקציה כלפי חברה שאינה מפרסמת את דוחותיה בזמן לבורסה – דו”ח ביניים רבעוני, או דו”ח שנתי.
הסנקציה היא השעיה זמנית של המסחר במניותיה. זאת, מתוך גישה שהמשקיעים אינם יכולים לפעול במניה של חברה שאין להם מידע עדכני לגביה.