ברוקר

מתווך פיננסי בין קונה לבין מוכר תמורת עמלה ו/או מבצע את הוראת לקוחו, לרכישה או למכירה של נייר ערך או נכס פיננסי אחר. זאת, להבדיל ממנהל תיקי השקעות, הפועל על פי שיקול דעתו במסגרת יפוי הכוח שקיבל מלקוחו. בכל זאת, מקובל בדרך כלל לכנות מנהל תיקי השקעות גם בשם ברוקר.