בנק מרכזי

בנק מרכזי של מדינה (בנק ישראל, למשל), שאחראי על ניהול המדיניות המוניטארית. הבנק מחליט, בד”כ מידי חודש, על רמת הריבית במשק לטווח קצר.