לוח שפיצר

הסבר על לוח שפיצר ומתי כדאי לבחור בהחזרים שווים.

הלוואה אשר הסכום של כל החזר עליה שווה למשנהו, היות והריבית ידועה וקבועה מראש ואינה מושפעת מתנאי השוק. לרוב הלוואה מסוג זה מוצמדת למדד בלבד. סכום כל החזר מחושב לפי לוח סילוקין הנקרא לוח שפיצר.

היתרון המרכזי של הלוואה אשר ההחזר עליה הוא קבוע הוא שהלוואה זו מאפשרת יכולת תכנון גבוהה, היות והלווה יודע איזה סכום עליו להקצות מדי חודש לצורך החזרת ההלוואה. יתרון נוסף הוא שבמידה ושיעור הריבית במשק עולה – ההחזר החודשי נשאר קבוע ואינו גדל.

החסרונות של הלוואה אשר ההחזר עליה הוא קבוע הם שלרוב הריבית גבוהה יחסית וקיימת עמלת סילוק מוקדם. כמו כן, סכום ההלוואה גדל במידה וקיימת אינפלציה לשוק, ושיעור הריבית עליה הופך לגבוה יחסית לריבית המוצעת במסלולים אחרים במידה ושיעור הריבית במשק ירד.