תיאום מס

מי שעובד בשתי עבודות יבצע, לפי חוק מס הכנסה, תיאום מס, כלומר – ידווח למס הכנסה על עבודה נוספת, ממנה ינוכה מס בשיעורים מופחתים יותר. אם לא בוצע תיאום מס, יהיה ניתן לבצע בסוף השנה התאמות ולקבל החזרי מס (במידה ושולם יותר מדי כסף למס הכנסה).