החזרים משתנים

הלוואה אשר ההחזר החודשי עליה אינו קבוע ולעיתים גם לא ניתן לחשבו מראש. השוני בין ההחזרים יכול לנבוע מריבית לא קבועה, או משיטת החזר בה התשלומים משתנים באופן שהוסכם מראש. מי שמחפש הלוואה בריבית נמוכה יכול להיות שיכול למצוא כאן פתרון.

ריבית משתנה – הריבית מוצמדת לפרמטר העשוי להשתנות בהתאם למצב השוק (למשל מט”ח) ובכך להקטין או להגדיל את ההחזר החודשי באופן שלא ניתן לנבא.
הקרן שווה – שיטת החזר בה בכל תשלום מוחזר חלק שווה של הקרן, אולם הריבית מחושבת על בסיס החלק של הקרן שעל הלווה להחזיר, כך שסכום זה קטן עם כל תשלום.
החזרים גדלים – שיטת החזר המתאימה לאנשים אשר יודעים כי הכנסתם צפויה לעלות. שיטה זו מאפשרת להם לשלם סכומים נמוכים אשר הם יכולים לעמוד בהם בתחילה, אך להחזיר את ההלוואה במהירות גבוהה יחסית הודות לתשלומי ההמשך הגבוהים.