בטחונות

כאשר מבקשים לקבל הלוואה נדרשים הלווים להציג ביטחונות אשר יכולים להוכיח שהם מסוגלים להחזיר את ההלוואה. מודבר על כסף או שווה כסף, המשועבד כנגד ביצוע הלוואה, שבגינה נוצרת התחייבות.
לשכירים יש יתרון כדול כי הם יכולים להתיג תלושים כביטחונות. יש גם חברות מימון אשר מעניקות הלוואה ללא ערבים, אבל לא כול אחד יכול לקבלת הלוואה כזאת.
בתנאי סיכון אשראי גבוה, כלומר, כאשר לפי ההערכה קיים סיכון שהלווה לא יוכל להחזיר את ההלוואה, המלווה עשוי לא לאשר את ההלוואה. עם זאת, במקרים רבים ההלוואה כן תאושר, אולם בתנאים שיפצו את המלווה על הסיכון שהוא לוקח ובו בעת ימזערו את הסיכון.

קיימים מגוון צעדים בהם יכול לנקוט הגוף המלווה על מנת להבטיח את החזרת החוב או למזער את הנזק במידה והחוב לא יוחזר, למשל: מעקב פיננסי אחר הלווה, ערבים להלוואה, הגבלת סכום ההלוואה (כשמדובר בהלוואה שסכומה לא נקבע מראש, למשל כרטיס אשראי או אוברדראפט), הגבלת האפשרות לנטילת הלוואות נוספות ושיעבוד נכסים.

בהלוואות מעין אלו, נהוג לקחת שיעור ריבית גבוה יותר, על מנת לפצות את הגוף המלווה על הסיכון שהוא נוטל.