אשראי

באופן כללי, האשראי הוא אמצעי לגישור על פני תקופות, ולהקדמת רכישות. גם כאשר רמת ההכנסות או הנזילות בהווה, נמוכה יחסית לתוכניות צריכה וביחס להכנסה צפויה בעתיד. אשראי צרכני יכול לסייע למשקי בית לממן רכישה של מוצרים בני קיימא או נדל”ן, וכן לספוג ירידה זמנית בהכנסה שוטפת, מבלי שהדבר יתורגם לירידה מקבילה בצריכה.
הלוואה הניתנת ללקוח על ידי הבנק או חברת אשראי באופן חד פעמי לצורך מטרה מסוימת, או באופן מתמשך וללא מטרה מוגדרת. הלווה מחויב להחזיר את סכום ההלוואה, עמלות שונות, ותשלומי ריבית במידה וקיימים תשלומים כאלה. הכי כדאי זה לקבל הלוואה בכרטיס אשראי ללא תפיסת מסגרת ותמיד ניתן למצוא אופציות כאלה.

שיטות מרכזיות לקבלת אשראי

כרטיסי אשראי – בעת הרכישה בכרטיס אשראי, הסכום אינו יורד מיידית מחשבונו של הלקוח, אלא בתאריך שסוכם במועד הזמנת הכרטיס. ברכישות אשראי רגילות בעל העסק בו התבצעה הרכישה משלם עמלה והרוכש אינו משלם ריבית. ברכישות המתבצעות בתשלומים גם הלקוח משלם עמלה.
מסגרת אשראי – מסגרת הניתנת על ידי הבנק, ומאפשרת ללקוח להוציא כסף רב יותר מהסכום הנמצא בחשבונו (אוברדראפט), עד תקרה המוגדרת על ידי הבנק. הלקוח מחויב בריבית על שימוש באופציה זו. לעיתים קרובות הריבית על כניסה למינוס גבוהה מאוד ונטילת הלוואה היא כדאית יותר.
הלוואה – קבלת סכום כסף מוגדר, אשר מועד ההחזרים עליה ידוע ומוגדר. קיימות תוכניות החזרים שונות, והלווה צריך לבחון את תנאי ההחזר על מנת לבחור בהלוואה המתאימה לצרכיו וליכולת ההחזר שלו.