ערבים להלוואה

ערבים הם אנשים נוספים מלבד נוטל הלוואה החתומים עליה ומסכימים לפרוע אותה במידה ונוטל ההלוואה אינו יכול להחזירה. הערבות יכולה להיות מוגבלת בסכום ובזמן או בלתי מוגבלת.

האחריות של הערבים בפני חוק, במידה ונוטל ההלוואה אינו יכול לשלמה, היא מוחלטת. כלומר, העובדה שהערב לא נטל את ההלוואה בעצמו ולא עשה בה שימוש אינה פותרת אותו מתשלום, והליכים ינקטו כנגדו במידת הצורך. יש מלווים שלא מבקשים ערבים כמו לפעמים זה קורה אם מדובר על הלוואות לסטודנטים.

מוסד הערבות הוא בעייתי, היות ורבים מסכימים לשמש כערבים לקרובים להם מבלי להבין את מלוא המשמעות, מוצאים עצמם שקועים בחובות בשל חוסר יכולתו של הלווה להחזיר את החוב ומגיעים לקריסה כלכלית.

בעבר הפנייה לערבים נעשתה לעיתים תכופות מבלי שנקטו כל הצעדים האפשריים כנגד הלווה. חוק שטרית נועד לצמצם את היקף בעיה זו, ולפיו, הפנייה לערבים על הלוואות שנלקחו מ-1992 ואילך אפשרית רק אחרי שננקטו כל הליכי ההוצאה לפועל האפשריים כנגד נוטל ההלוואה.