מימון ביניים

מימון ביניים מאפשר לאדם שאמור לקבל סכום כסף בעתיד הקרוב, אולם צריך להוציא סכום זה כעת, לקבל הלוואה הלוואה קצרת מועד (עד שנתיים) בתקופת הביניים שעד קבלת הסכום. ההלוואה נקראת גם “הלוואת גישור” היות והיא יוצרת גשר בין מועד התשלום למועד קבלת הסכום.

ההחזר על הלוואה זו נעשה עם קבלת סכום הכסף הנכסף, ובמועד זה נפרעת הקרן (סכום ההלוואה) והריבית שהצטברה על הסכום עד לאותו הרגע. חשוב להבין על מימון לרכב שזה לא אותו דבר כמו כל מימון אחר.

השימוש הנפוץ ביותר של מימון ביניים הוא בתחום הדיור, בשני מקרים:

1. כשהלווה מעוניין לרכוש דירה חדשה, אולם טרם מכר את דירתו.

2. כשהנכס נמכר אולם יש הבדל בתאריכים, כך שהתשלומים על הנכס החדש צריכים להתבצע לפני קבלת הסכום ממכירת הנכס הישן.

הביטחון להלוואה זו הוא לרוב הנכס הקיים – הנכס משועבד, כך שהנושה יכול למכור אותו וכך להחזיר את סכום ההלוואה והריבית במידה והלווה אינו יכול לעמוד בהחזר ההלוואה.