הלוואות צמודות לפריים

ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית הנגזרת משיעור הריבית כפי שהוא נקבע על ידי בנק ישראל וגבוהה ממנו ב-1.5%. שיעור הריבית מוכרז אחת לחודש על ידי נגיד בנק ישראל, וריבית הפריים מתעדכנת בהתאם. ריבית זו נהוגה במגזר הפיננסי (למשל בקרב בנקים וחברות ביטוח).

הלוואה צמודות לפריים הן הלוואות נושאות הניתנות לתקופה של 4-20 שנה, אשר הריבית עליהן מושפעת מריבית הפריים ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן. יש חברות מימון אשר נותנות הלוואה לפתיחת עסק בתנאים טובים במיוחד.

יתרונותיה של הלוואה צמודה לפריים הם באפשרות לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלה, ובהתאמת הריבית לרמת הריבית בשוק. החיסרון הוא שריבית הפריים עשויה להשתנות בכל חודש, לעיתים ללא קשר לשינויים הממשיים במשק, אלא כתוצאה של החלטה מכוונת של בנק ישראל שנועדה לשנות את המצב במשק.