הלוואת גישור

הלוואה בה יש “תקופת חסד” (Grace) אשר במהלכה הלווה אינו צריך לעמוד בתשלומי הקרן (סכום ההלוואה עצמו), ריבית או הצמדה. עם סיום תקופת דחיית התשלום, במועד שנקבע מראש עם מתן ההלוואה, על הלווה להתחיל להחזיר את הקרן והריבית.

השימוש העיקרי של הלוואת גרייס (הלוואת גישור) הוא כהלוואת גישור, המאפשרת רכישת דירה חדשה או בניית בית, לפני מכירת הדירה הישנה. כל הלוואה ניתנת לתשלום בגרייס וניתן להחזיר את סכום ההלוואה בתשלומים עם סיום תקופת הגרייס. לפעמים הפתרון יכול להיות קבלת הלוואה חוץ בנקאית רק שמומלץ לבדוק טוב את העניין.

הלוואת גרייס (הלוואת גישור) טומנת בחובה סיכון, היות ושינויים במצב המשק עלולים להגדיל את סכום ההלוואה באופן ניכר, כך שכאשר יגיע מועד פירעונה, הלווים לא יוכלו לעמוד בתשלום וישקעו בחובות.