הלוואת בלון

הלוואת בלון, הנקראת גם הלוואת גרייס לקרן, היא הלוואה גמישה המפרידה בין החזר הקרן (ההלוואה עצמה) לתשלומים הנלווים, ומאפשרת ללווה לשלם במהלך תקופת ההלוואה את הריבית וההצמדה בלבד. לרוב תשלומי הריבית וההצמדה מתבצעים בכל רבעון.

תשלום הקרן של הלוואת בלון מתבצע בתשלום חד פעמי או בשני תשלומים בסוף התקופה. הלווה יכול להתחיל בהחזר הקרן במהלך תקופת ההלוואה, אולם בכל מקרה עליו להחזיר את יתרת הסכום עם תום התקופה.

הלוואה זו נקראת גם הלוואת גישור והיא ניתנת כשהלקוח עומד לקבל סכום כסף במועד ידוע, המאומת על ידי הבנק – למשל תוכנית חיסכון האמורה להיפדות.

כמו בסוגי הלוואות אחרים, גם בהלוואת בלון ניתן לבחור בין מסלולי ריבית שונים, למשל הצמדה למדד, הלוואה צמודה לפריים או לדולר.