הלוואת בולט

הלוואת בולט זו, הנקראת גם “גרייס חלקי”, מאפשרת ללווה לדחות את החזר הקרן (סכום ההלוואה עצמה, ללא ריבית והצמדה) לתום תקופת ההלוואה בולט.

במהלך תקופת ההלוואה בולט על הלווה לעמוד בתשלומי ריבית והצמדה בלבד, כשהקרן (סכום ההלוואה), תוחזר לגוף הלוואת בולט בתשלום אחד (ובמקרים נדירים בשניים), עם סיום תקופת ההלוואה בולט.

הלוואה בולט זו מאפשרת לאנשים שאינם יכולים להתחייב להחזרים קבועים גבוהים בהווה, אולם בעתיד יהיה ברשותם סכום כסף גדול, לקחת הלוואת בולט בכל זאת. כך למשל, מאפשרת הלוואת בולט זו קניית או בניית בית חדש, כשהחלק הארי של התשלום יושלם עם מכירת הבית הישן.

היתרונות בהלוואת בולט זו הם שיעור ריבית נמוך, ויכולת תמרון גבוהה. החיסרון הוא ששינויים לא צפויים אשר יפגעו ביכולת להחזיר את סכום הלוואת בולט במועד שנקבע עלולים לגרום לשקיעה בחובות.

לפרטים נוספים על הלוואות למוגבלים לחץ כאן