הלוואה צמודה לשקל

הלוואה הניתנת בשקלים וצמודה לרוב לריבית הפריים בלבד (ריבית החובה הבסיסית הנהוגה במגזר הפיננסי ונגזרת מהריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל), ללא הצמדה למדד. בהלוואה צמודה לשקל מועד פירעון ההלוואה, תנאי החזרתה ושיעור הריבית קבועים ומוסכמים מראש במעמד החתימה על ההלוואה.

יתרונות הלוואה שקלית הם היעדר עמלת פירעון, כאשר ברוב הפעמים ההחזר בה נמוך מההחזרים בהלוואות צמודות מדד. החיסרון הוא שעלייה בריבית של בנק ישראל מלווה בעלייה בריבית הפריים, ושינויים בריבית עלולים לגרום לשינוי דרסטי בהחזר בפרק זמן קצר.

חשבת על רכב חדש? לחץ כאן לקבל פרטים נוספים על הלוואה לרכישת רכב.