הלוואה צמודה למדד בקרן שווה

הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, המתאפיינת בתשלומים ראשוניים גבוהים, ההולכים וקטנים מהחזר להחזר, ובפירעון מהיר של ההלוואה. שיטת ההחזר נקראת “קרן שווה”, היות והתשלום על חשבון הקרן (סכום ההלוואה עצמו) הוא קבוע, ואילו הריבית משתנה.

החזרי הריבית בקרן שווה קטנים מהחזר להחזר, היות והריבית מחושבת על בסיס הקרן שיש לפרוע, הקטנה בכל תשלום. כתוצאה, ההחזר הולך וקטן בהדרגה.

הלוואה זו מהווה אלטרנטיבה להלוואת שפיצר רגילה, המורכבת אף היא מתשלום על חשבון הקרן ותשלום ריבית. בניגוד לקרן שווה, בהלוואת שפיצר הסכום הכולל של כל החזר שווה והמשקל של כל מרכיב הוא שמשתנה.

היתרון של הלוואה צמודה למדד של קרן הלוואות שווה לעומת הלוואת שפיצר הוא שתשלום הקרן מתבצע במהירות רבה יותר, ולכן תשלומי הריבית וההצמדה למדד נמוכים יותר והתשלום הסופי נמוך יותר. החיסרון של הלוואה זו הוא שהתשלומים הראשונים גבוהים ולכן לא כולם יכולים לעמוד בהם.

הלוואה צמודה למדד בקרן שווה מתאימה למי שמעוניין לפרוע את ההלוואה במהירות ויכול לעמוד בתשלומים ראשונים גבוהים.