הלוואה צמודה למדד בקרן משתנה

הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן אשר שיעור תשלומי הקרן (סכום ההלוואה) עליה משתנה בכל החזר. החזרי הלוואה מסוג זה מחושבים לפי לוח סילוקין שפיצר.

בשיטת הלוואה זו גודל כל החזר חודשי שווה למשנהו, אולם היחס בין רכיב הקרן לרכיב הריבית שונה. אחוז ההחזר על הקרן קטן בתחילה ותשלום הריבית גבוה, אולם בהדרגה היחס משתנה והחלק של הקרן גדל עד שהוא מהווה את החלק הארי של התשלום. אם מדברים על הלוואות לשכירים יתכן שזאת הלוואה מתאימה.

הבעייתיות בשיטת החזר זו היא שהיות ותחילה החזרי הקרן קטנים, החזרת ההלוואה מתקדמת באיטיות. כתוצאה מכך, החזרת ההלוואה בשיטת שפיצר אורכת שנים רבות, ונוצרת הרגשה שאין כל התקדמות.

היתרון של הלוואה צמודה למדד בקרן משתנה הוא שהיות וגודל ההחזרים ידוע, אפשר לתכנן את הוצאות משק הבית, כך שלא יחסר כסף לכיסוי ההלוואה או לצרכים אחרים.